Việt Nam được mời triển khai công binh ở Phái bộ UNISFA

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết ngày 21/9, sau khi Liên Hợp Quốc thông báo và có thư mời Việt Nam cử Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNISFA, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã đồng ý, chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị và báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương.

Một tháng sau đó, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cử Đội Công binh công trình (Đội Công binh số 1) tham gia. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, được giao trực tiếp chỉ đạo triển khai Đội Công binh số 1 tại Phái bộ UNISFA…

Đội Công binh số 1 gồm 184 người, trong đó Ban Chỉ huy 10 người; hai Phân đội Công binh công trình, mỗi phân đội 34 người; một Phân đội công binh cầu đường 36 người; một Phân đội bảo vệ 30 người; một Phân đội bảo đảm 40 người và một bệnh viện dã chiến cấp 1 (11 người).

Tổng quân số của Đội Công binh số 1 đã được điều động và tập trung tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam là 203 người, trong đó 184 thành viên chính thức, 19 thành viên dự bị, 21 nữ (chiếm 11,4%) cùng các trang thiết bị đi kèm.

Theo thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, lực lượng tham gia Đội Công binh số 1 chủ yếu lựa chọn trong số 319 người dự kiến trước đây, được huấn luyện từ năm 2014 đến nay theo các chương trình huấn luyện chung và huấn luyện chuyên môn, chuyên ngành (công binh, quân y, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, y tế, thông tin liên lạc, bảo vệ…), đào tạo ngoại ngữ.

Nội dung, chương trình huấn luyện đảm bảo đúng yêu cầu của Liên Hợp Quốc và được giảng viên trong nước, quốc tế giảng dạy. Tháng 6/2017, Đoàn tư vấn, đánh giá của Liên Hợp Quốc (AAV) đến Việt Nam kiểm tra năng lực, đánh giá Đội Công binh số 1 tốt về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với quy trình của Liên Hợp Quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, cho biết cùng với Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội Công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo, giúp các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thực hiện nhiệm vụ; góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình, tái thiết đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định cho các quốc gia bản địa. Đội cũng góp phần bảo vệ tổ quốc Việt Nam từ sớm, từ xa, ngay từ trong thời bình.

Tướng Chiến yêu cầu các đơn vị hoàn thiện công tác chuẩn bị, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, sức khỏe, tinh thần “đã ra quân là phải thắng”, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra tiền triển khai của Liên Hợp Quốc. “Cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị mọi mặt về pháp lý, ký kết Bản ghi nhớ với Liên Hợp Quốc về triển khai Đội Công binh số 1 trước khi đi Phái bộ Abyei”, Thứ trưởng Quốc phòng nói.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Hai nước đã ký Thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết sẽ rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cho đến nay hai nước chưa có nhiều tiến triển thực chất.

UNISFA được thành lập năm 2011 theo Nghị quyết 1990 của Hội đồng Bảo an với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei, được bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ Cơ chế Hỗn hợp về Kiểm chứng và Giám sát biên giới chung (JBVMM) tại Abyei theo Nghị quyết 2024 ngày 14/12/2011.

Cũng trong sáng 17/11, Bộ Quốc phòng tổ chức ra mắt bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4. Đến nay, bệnh viện đã cơ bản hoàn thiện về nhân sự, biên chế với tổng quân số 71 thành viên, trong đó chính thức 63, dự bị 8; có 13 nữ, được tuyển chọn từ các đơn vị trong toàn quân.

Trong năm 2021, bệnh viện tập trung vào huấn luyện tiếng Anh, chuyên môn quân y và các khóa huấn luyện do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức.

Hoàng Thùy